Daňové priznania

Nechajte vaše dane na profesionálov. Pomôžeme vám aj s prípravou a spracovaním daňového priznania, aby ste už nikdy nemuseli platiť sankcie za jeho oneskorené podanie. Uvedomujeme si, že úradníci občas používajú komplikovaný jazyk, ktorému nie vždy rozumieť. Naši odborníci vás preto postupne prevedú celým procesom podania daňového priznania a zreteľne vysvetlia všetky potrebné náležitosti. Tiež vás upozornia na doklady, ktoré je potrebné pripraviť k vyplneniu daňového priznania. A vy sa môžete tešiť na správne vyplnené daňové priznanie, s ktorým bude daňový úrad spokojný.

Špecializujeme sa na poskytnutie služieb v oblasti dane z príjmov, z pridanej hodnoty, z motorových vozidiel, zo závislej činnosti a z nehnuteľnosti.

 

Daň z príjmov:

 • výpočet daňovej povinnosti
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • výpočet poistného na zdravotné a sociálne poistenie pre fyzické osoby samostatne zárobkovo činné, resp. majúce príjmy tejto povahy

 

Daň z pridanej hodnoty:

 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty mesačné a kvartálne
 • výpočet koeficientu, jeho uplatnenie mesačné, kvartálne a ročné
 • súhrnný výkaz DPH

 

Daň z motorových vozidiel:

 • zabezpečenie oznamovacích povinností
 • výpočet daňovej povinnosti
 • výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 

Daň zo závislej činnosti:

 • výpočet dane a jej klasifikácia
 • vypracovanie kvartálneho prehľadu o zrazených preddavkoch na daň a zrážkovej dani
 • vypracovanie ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň a zrážkovej dani
 • výpočet daňového bonusu a jeho uplatnenie
 • výpočet zamestnaneckej prémie a jej uplatnenie

 

Daň z nehnuteľnosti:

 • zabezpečenie oznamovacích povinností
 • výpočet daňovej povinnosti
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti